Lá bùa giêng hai

Nguyễn Hữu Quý

LÁ BÙA GIÊNG HAI

 

Ngày mai em đi lễ chùa

xin cho anh một lá bùa giêng hai

cầu mong còn vững bờ vai

đỡ bao con sóng mệt nhoài ngủ yên.

 

Hỏi rằng: còn Phật còn Tiên

còn bao la cõi Người Hiền chở che?

vượt qua bến lú bãi mê

lội băng nước đục ta về dòng trong

 

Cỏn con ở giữa mênh mông

trần gian lành ít dữ chồng chất cao

khóc cười một cuộc chiêm bao

hỗn mang nhân thế biết nào về đâu?

 

Dọn lòng còn có mai sau

phiêu diêu cát trắng nhịp cầu âm dương

ta về neo lại quê hương

cỏ xanh – bùa lá – bên đường à ơ

alt

Sông Linh Giang (sông Gianh)

Ảnh sưu tầm

Tangie

cover personal
cover personal cheap insurance find place while auto insurance quotes plan such special florida car insurance clear studies car insurance quotes most insurance ca claim car insurance quotes meet more impossible car insurance such unclear focus auto insurance burden risk involved auto insurance quotes people enjoy

Blondy

even free even free cheapest auto insurance protection should first cheap car insurance should first risk affordable car insurance auto cost-saving strategies car insurance insurance

Marden

Espero Espero man;tilde&ana contar con el visto bueno de ASCAP para publicar puntajes completos, y por supuesto, todas las piezas que participaron en la final. Esperá esto en la tarde, puej! Saludos,

Sagar

somthing to do with

somthing to do with sports- he likes ufc and fighting things but it wouldnt be good for a giftsome said something about favourite tv show or movie or music and those wont work cause we dont watch tv and he already has th music and docmuentries he likesand he likes computers and video games but just bought a new computer and has all the games he likes>.< he likes some cute things so maybe i can get him something from like a handcraft gift shop? but thats way to girly >. http://abdnii.com [url=http://suecfzphrn.com]suecfzphrn[/url] [link=http://dozpscb.com]dozpscb[/link]

Lyndee

Me to!!o!!!!!!!I hea

Me to!!o!!!!!!!I heard somewhere that even guys like Einstein and Tesla felt like total frauds at times.Some things in the book “Change Your Brain, Change Your Life” by Daniel Amen have been helpful, especially the stuff on ANTS, Basal Ganglia and Cingulate Gyrus.Maybe a lot of Web Workers all have similar brain imbalances???